Ze względu na zmianę kierunku wiatru OPPA3 mete miała na bramce.