Ze względu na słaby zasięg Internetu relacja może być utrudniona