Zaczynamy ostatni dzien regat. Start planowany jest na godz. 10.00