Zaczynamy drugi dzien regat. Wiatr bardzo słaby. Czekamy na brzegu…