Wyscig w7 srebrna zostal przerwany. Wracamy do portu