Wyniki poglądowe po 1 wyscigu w Internecie – będą korekty!