Wyniki po protestach oraz nowy podział na grupy dostępny w Internecie