Wyjście na wodę zostało odroczone. O godz. 11:00 kolejne spotkanie trenerów z SG