1. POL 131Hugo SkupnikTS KUŹNIA RYBNIK
2. POL 1284Jakub OblonkTS Kuźnia Rybnik
3. RUS 3339Ivan MikhalevUKS Pionerskiy