Przypominamy o oddaniu nadajników GPS w strefie kibica SailingNet