Próba bicia rekordu w ilości holowanych jachtów przez jedną jednostkę