UFD:

1. LTU 451Asta AperaviciuteKSM Bangputys
2. POL 3553Antoni NazimekJKW Poznań
3. LTU 323Saulė PajarskaitėBangpūtys
4. POL 1645Michał BiedalakJKW Poznań
5. POL 2032Fabian KociędaOPTI CWM GDYNIA
6. POL 1906Gustaw KwiekKS SpĂłjnia Warszawa
7. POL 3553Antoni NazimekJKW Poznań