Nowy podział na grupy oraz wyniki po protestach dostępne w Internecie