Na podstawie decyzji Zespołu Protestowego wyścig 6 dla OPPCH został anulowany i zostanie powtórzony.