Komisja koryguje trasę i czeka na ustabilizwanie warunków wietrznych