Informacje dotyczące planowanej procedury pomiarowej i inspekcji sprzętu w dn. 30.04 – 01.05.2019 – PUCK

1. Pomiary będą dokonywane wg planu godzinowego w kolejności zarejestrowanej na listach zgłoszeń. PSKO umożliwia zgłaszanie ( zał. do pobrania E-ZGŁOSZENIE WSTĘPNE ) za pośrednictwem poczty e-mail na adres opticup@opticup.com.pl . W przypadku wcześniejszego przyznania proponowanego terminu, zostanie potwierdzony pierwszy wolny. W dniach pomiarowych zgłoszenia należy dokonywać bezpośrednio w miejscu prowadzonych pomiarów.
2. Przyjęcie jachtu do pomiaru odbędzie się na podstawie przedłożonego certyfikatu klasowego oraz FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORCZEGO ( wszystkie łodzie ) i dodatkowo KARTY POMIAROWEJ (tylko nowe łodzie nie wpisane do BAZY 2018 ) pobranych ze strony internetowej PSKO. Przedstawiciel Klubu wypełnia oznaczone rubryki i drukuje Karty. Po inspekcji sprzętu, Karta pozostaje w dyspozycji PSKO w celu wprowadzenia danych sprzętu do bazy elektronicznej.
3. Zawodnicy proszeni są o właściwe przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem procedury pomiarowej.
– Kadłub w stanie suchym, bez talii, z odwiązaną zbuchtowaną cumą , zgodnie
z CR 3.2.8.1 i 3.2.8.2
– Kadłub musi posiadać wpis do certyfikatu lub druk raportu ważnego testu pływalności ( 12 m-cy ) CR 3.2.7.4 i 3.2.7.5
– Kadłub musi posiadać trwałe oznaczenie numeru klasowego na grodzi ławeczki masztowej CR 2.7.3.
– Żagiel bez drzewc z listwami, z oznaczeniem pomiaru certyfikującego
– Maszt i Bom muszą posiadać kontrastowe opaski. Na maszcie dolna krawędź górnej opaski i górna krawędź dolnej opaski muszą posiadać min. dwa trwałe zapunktowane znaki zgodnie z CR 3.5.2.7
– Płetwy mieczowa, sterowa, maszt , bom, rozprze muszą posiadać trwałe oznakowanie numerem klasowym zgodnie z CR 2.7.4.
– Cuma z liny pływającej o średnicy min 5 mm oraz długości nie mniej niż 8 mb zgodnie
z CR 4.3
4. W przypadku braku testu pływalności kadłub zostanie przyjęty do pomiarów jedynie
ze zdemontowanymi zbiornikami i napełnionymi prawidłowo powietrzem.
Inspekcja kamizelek asekuracyjnych z zamocowanym trwale gwizdkiem prowadzona będzie w czasie procedury zgłoszeniowej pomiarowej oraz przed zejściem na wodę podczas kontroli środków zapewniających bezpieczeństwo zawodników. Obowiązują kamizelki oznakowane i zgodne z normami-EN393:1995 CE 50 N lub USCG Typ III, AUS AS 1512, AUS AS 1499 ( gwizdek ).
5. W przypadku reklam obowiązuje bezwzględne przedłożenie licencji PZŻ na reklamę opisującego nazwę sponsora oraz imię nazwisko zawodnika i numer na żaglu.
6. Zgodnie z ustaleniami w dodatku do przepisów klasowych IODA’95 od 01.01.2013 r. obowiązuje nadal zakaz umieszczania reklam na żaglu.
Komisja Pomiarowa serdecznie prosi o właściwe, skrupulatne przygotowanie sprzętu do pomiarów, co umożliwi dotrzymanie planu godzinowego pomiarów .