Gorąca herbata na pontonie kol. Maćka Kropidlowskiego. Zapraszamy