Flaga odroczenia na statku Komisji. Czekamy na poprawę warunków wietrznych.