Flaga AP – odroczka – ze względu na zmiane kierunku wiatru. Czekamy…